Choose language:
|
|
|
|
O PODJETJU MAK CMC

Podjetje MAK CMC tehnologija vode d.o.o., s sedežem v Ljubljani, je bilo ustanovljeno leta 1989 in je v zasebni lasti.


Podjetje je usmerjeno v razvoj, projektiranje, proizvodnjo, montažo, vzdrževanje in servis tehnološke opreme na področjih priprave pitne, industrijske in odpadne vode s poudarkom na fizikalno-kemijskih procesih. Zaposluje inženirski in tehnični kader kemijsko-tehnološke, gradbene, strojne in elektrotehnične stroke.

Dobavitelji opreme, ki jo vgrajujemo v naše rešitve, so vrhunska slovenska, evropska in svetovna podjetja s področja mešanja, doziranja, dezinfekcije, oksidacije, tehnoloških armatur, filtrskih elementov, kemikalij za pripravo vode idr.

Svoje dejavnosti podjetje opravlja pretežno na slovenskem tržišču, prisotno pa je tudi v mednarodnem poslovnem prostoru na trgih jugovzhodne Evrope, Evropske Unije in Rusije.

Razvojno in raziskovalno dejavnost podjetje opravlja znotraj lastne raziskovalne skupine ter v sodelovanju z raziskovalnimi skupinami na Univerzi v Ljubljani, Univerzi Mariboru in z raziskovalnimi skupinami v drugih podjetjih.

Naš cilj je strankam zagotoviti kvalitetno, proizvodno ter energetsko učinkovito in zanesljivo opremo za pripravo vode ustrezne kakovosti glede na njihove potrebe. Skupaj z našimi dobavitelji in poslovnimi partnerji skrbimo za ekonomičnost in konkurenčnost naših rešitev.

Naša poslovna vizija je, da dolgoletne izkušnje v stroki nadgradimo s sodobnimi spoznanji znanosti in tehnologije ter tržiščem ponudimo z znanjem podprte rešitve, z mislijo na trajnostno ravnanje z vodo kot naravnim bogastvom.

__________________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________________


NASLOV PODJETJA:

MAK CMC tehnologija vode d.o.o.

Tbilisijska ulica 81

SI - 1000 Ljubljana

Slovenija

TELEFON:         ++386 (0)1 423 33 55

FAX:                  ++386 (0)1 423 40 44

E-MAIL:             info@mak-cmc.si

INTERNET:        http://www.mak-cmc.si

__________________________________________________________________________________

TRANSAKCIJSKI RAČUN: IBAN: SI56 02045 0010199644, SWIFT: LJBASI2X
__________________________________________________________________________________

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 71956166
__________________________________________________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA: 5334136
__________________________________________________________________________________

OSNOVNI KAPITAL: 41.729,26 EUR (reg. pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vlož. št. 1/03513/00)
__________________________________________________________________________________

ODGOVORNA OSEBA: ALOJZ MEDIC, univ. dipl. inž.
__________________________________________________________________________________
 

Produced by Spletne rešitve Sloway