Choose language:
|
|
|
|
APLIKACIJE : PRIPRAVA VODE V OGREVALNIH SISTEMIH
PRIPRAVA VODE V OGREVALNIH SISTEMIH

V krogotokih ogrevalnih sistemov se kot medij za prenos toplote uporablja voda z različnimi temperaturnimi režimi. Poznamo več vrst ogrevalnih sistemov, ki so odvisne predvsem od vrste ogrevalne naprave (vročevodni* ali toplovodni kotel**) in izvedbe sistema (daljinsko ali etažno ogrevanje, odprta ekspanzija ali zaprt sistem z diktirno črpalko, toplotni izmenjevalci,…). V grobem se ogrevalni sistemi delijo na:

1. Toplovodni ogrevalni sistem
Običajni temperaturni režim je 90 °C v predtoku in 70 °C v povratnem vodu. Značilne za tovrstne sisteme so ekspanzijske posode, ki so lahko odprtega ali zaprtega tipa.

2. Vročevodni ogrevalni sistem
Tlak vode v sistemu je višji od atmosferskega, zato so lahko temperature v  predtoku in povratnem vodu višje od 100 °C (npr.: 110/90 ali 130/110).

3. Nizkotemperaturni ogrevalni sistem
Sistem deluje z maksimalno temperaturo vode v predtoku 75 °C in 40 °C na povratku. Nizkotemperaturno ogrevanje je primerno predvsem za talno, stensko ali stropno ogrevanje, kot tudi za solarno ogrevanje in toplotne črpalke.
(* Vročevodni kotel je naprava, ki vodo ogreje nad 100 °C.)
(**Ogrevalni kotel je naprava, ki vodo ogreje do 100 °C.)

Probleme, ki jih povzroča neustrezno pripravljena voda v ogrevalnih sistemih, lahko razdelimo v tri sklope:

1. Pojav korozije kovinskih materialov, ki so vključeni v sistemu.
Večina korozijskih procesov v ogrevalnih sistemih nastane zaradi prisotnosti kisika in neustrezne kombinacije vgrajenih materialov v direktnem ali indirektnem stiku (železove zlitine/baker/aluminij, nerjavno jeklo/cinkani elementi, bakrene zlitine/aluminij,…). 

2. Nastajanje oblog vodnega kamna grelnih elementih in površinah cevovodov.
Obloge v ogrevalnih sistemih so posledica neustrezne priprave vode (voda s previsoko koncentracijo kalcijevih in
magnezijevih soli, t.i.: trda voda), ki se uporablja pri prvem polnjenju sistema in kasneje za dopolnjevanje izgub v sistemu.

3. Kopičenje oz. koncentriranje mulja in suspendiranih delcev.
Pojavi mulja, blata in suspendiranih delcev so predvsem posledica kisikove korozije železovih jekel, uporabe kemijskih sredstev na sulfitni osnovi, ki direktno reagirajo z raztopljenim kisikom in povzročajo nastanek netopnih oborin, abrazije materialov zaradi previsokih hitrosti medija in neustreznega čiščenja cevnih povezav in ogrevalnih naprav pred prvim polnjenjem.

SHEMA PRIPRAVE VODE V OGREVALNIH VROČEVODNIH IN TOPLOVODNIH SISTEMIH

shema ogrevalni

OGREVALNI SISTEMI PROSPEKT V PDF OBLIKI:

PRIPRAVA VODE V OGREVALNIH SISTEMIH
Produced by Spletne rešitve Sloway