Choose language:
|
|
|
|
REŠITVE : TOPLA SANITARNA VODA
TOPLA SANITARNA VODA

Sistemi za pripravo in oskrbo porabnikov s toplo sanitarno vodo morajo biti zasnovani tako, da zagotavljajo:
- zadostno količino tople vode z ustrezno temperaturo v vsakem dnevnem obdobju
- mikrobiološko neoporečnost dobavljene vode
- fizikalno-kemijske lastnosti vstopne vode, da ne prihaja do mehanskih in korozijskih pojavov, ki bi zmanjšali:
- učinkovitost sistema (znižanje pretoka vode in prenosa toplote zaradi izločanja oblog vodnega kamna ali usedlin)
- življenske dobe naprav ali delov naprav v sistemu (korozija, mehanska obraba)
- bakteriološki nivo kvalitete vode zaradi oblog in usedlin

Fizikalni ukrepi:
Filtracija vstopne vode (mehanski, svečasti filtri ali celo ultrafiltracija). S filtracijo se zniža vsebnost delcev v vstopni vodi in tako zmanjša verjetnost mehanske obrabe delov naprav v sistemu in izločanja usedlin. To posredno tudi zmanjša verjetnost mikrobioloških procesov na površinah naprav v stiku z vodo.


Kemijski ukrepi:
- doziranje kondenziranih polifosfatov in silikatov za stabilizacijo trdote vode pred izločanjem v obliki vodnega kamna  in zaviranje korozijskih procesov. Doziranje poteka z dozirno črpalko proporcionalno pretoku vode.
-delno ionsko mehčanje zniža trdoto vstopne vode in s tem verjetnost izločanja oblog vodnega kamna. To je zelo pomembno pri sistemih z občasnim pregrevanjem vode nad 700C.

Mikrobiološki ukrepi:
UV dezinfekcija, dezinfekcija s klordioksidom
.

Postopki, ki se običajno kombinirajo:
filtracija, doziranje, mehčanje, dezinfekcija


POVEZAVE:

PROIZVODI

REŠITVE

Produced by Spletne rešitve Sloway