Choose language:
|
|
|
|

MEHČANJE Z IONSKIMI IZMENJEVALCI

Mehka voda se široko uporablja:
- v obrti in industriji kot procesna ali tehnološka voda, oziroma priprava pred zahtevnejšimi postopki obdelave vode (reverzna osmoza)
- v energetiki kot tehnološka voda za ogrevne sisteme, proizvodnjo pare, hladilne sisteme ipd.
- za pripravo tople sanitarne vode v hišnih napeljavah: večstanovanjski objekti, turistični objekti (hoteli, kopališča), bolnišnice, domovi, gospodinjstva…

Mehčanje pomeni izločanje Ca in Mg ionov iz vode. Mehčanje vode z ionskimi izmenjevalci poteka tako, da se Ca in Mg ioni v vodi izmenjajo z Na ioni na smoli ionskega izmenjevalca. Izčrpana smola ionskega izmenjevalca se regenerira z raztopino NaCl (soli).

Smola ionskega izmenjevalca je umeščena v tlačni posodi mehčalne naprave. Mehčalno napravo sestavljajo še armature za dovod in odvod vode, oprema za izvajanje regeneracije in krmilnik. Naprave so v odvisnosti od načina delovanja polavtomatske, avtomatske ali patronske (izčrpana smola se zamenja s svežo). Avtomatske naprave lahko regeneracijo izvajajo časovno (na določen dan/uro), volumsko (na količino mehčane vode) ali glede na trdoto izstopne vode (na podlagi meritve analizatorja).
 
Postopki, ki se običajno kombinirajo z mehčanjem:
reverzna osmoza, priprava tople sanitarne vode

PROIZVODI

POSTOPKI

Produced by Spletne rešitve Sloway