Choose language:
|
|
|
|

AVTOMATSKE NAPRAVE  ZA FILTRIRANJE VODE TIP INIFNaprave za filtriranje INIF so namenjene za filtriranje, deferizacijo, demanganizacijo ter adsorpcijo snovi iz pitne in tehnološke vode pri pretokih do 25 m3/h. Z ozirom na namen uporabe so predvidene štiri izvedbe, po kapaciteti filtriranja pa devet velikosti.

inif tabelaINIF

OSNOVNI DELI NAPRAV
- tlačna posoda iz armiranega polietilena
- polnitev z ustreznim filtrskim medijem
- večpotni hidravlični ventil
- krmilnik
- distributor
- dva manometra (vstop, izstop)
- vzorčevalne pipe na vstopu v napravo in izstopu iz naprave


INIF PROSPEKT V PDF OBLIKI:

INIF
Produced by Spletne rešitve Sloway