Choose language:
|
|
|
|

NAPRAVE ZA AVTOMATSKO URAVNAVANJE ELEKTROPREVODNOSTI SISTEMSKE VODE RECIRKULACIJSKIH HLADILNIH SISTEMOV DESAL

Naprave DESAL so, poleg osnovne funkcije uravnavanja elektroprevodnosti v recirkulacijskih hladilnih sistemih, namenjene tudi za upravljanje doziranja:

- inhibitorja oblog in korozije (proporcionalno dotoku dodajne vode)
- biocidnega sredstva (doziranje po izbranem časovnem programu)

DESAL

OSNOVNI SESTAVNI DELI NAPRAV
- mikroprocesorska krmilna enota
- merilec elektroprevodnosti vode
- krmiljeni membranski izpustni ventil, PVC PN10
- (opcija) kompresor za krmilni zrak (upravljanje membranskega izpustnega ventila)
- (opcija) ročne zaporne armature s pripadajočimi cevnimi povezavami PVC PN10
- (opcija) programabilni digitalni prikazovalnik di08

Dimenzije električne krmilne enote:  350 x 500 x 200 mm
Napajanje:  50 Hz/230 V
Kompresor: 1,5 kW
Merilnik elektroprevodnosti:
- merilno območje: 0- 20 mS/cm

- izhod: 4- 20 mA

DESAL PROSPEKT V PDF OBLIKI:

DESAL
Produced by Spletne rešitve Sloway