Choose language:
|
|
|
|

AVTOMATSKI IONSKI IZMENJEVALCI ZA
DEMINERALIZACIJO VODE TIP MIDEM


Pri pretoku vode preko smole kationskega in anionskega ionskega izmenjevalca se izmenjajo kationi in anioni iz vode z vodikovimi in hidroksilnimi ioni, vezanimi na kationski oz. anionski ionski izmenjevalec. Tako dobljena voda je praktično brez prvotno raztopljenih snovi, je demineralizirana in se kot taka lahko uporablja v različne namene.

V odvisnosti od sestave in pretoka vode ter velikosti naprave za demineralizacijo, se kationski in anionski izmenjevalec prej ali slej izčrpa. Demineralizacijska naprava se izključi iz obratovanja. Nato sledi sotočna regeneracija kationskega izmenjevalca z raztopino HCl in anionskega z raztopino NaOH. Vse operacije obratovanja in regeneracije so popolnoma avtomatske.

Avtomatski ionski izmenjevalci tipa MIDEM so namenjeni pripravi demineralizirane vode z elektroprevodnostjo do 10 μS/cm ter pri pretokih do 6,2 m3/h. Na razpolago je šest velikosti v enojni ali dvojni izvedbi. Pri dvojni izvedbi je demineralizirana voda na razpolago neprekinjeno.S/cm ter pri pretokih do 6,2 m3/h. Na razpolago je

MIDEM

MIDEM PROSPEKT V PDF OBLIKI:

AVTOMATSKI IONSKI IZMENJEVALCI MIDEM

Produced by Spletne rešitve Sloway