Choose language:
|
|
|
|

NAPRAVE S POSTOPKOM REVERZNE OSMOZE
TIP MINIRO IN INIRO


Reverzna osmoza je zelo učinkovita metoda demineralizacije oziroma odstranjevanja soli iz vode. Demineralizacija poteka pri prehodu vode s povišanim tlakom skozi polprepustno membrano, ki prepušča molekule vode in zadržuje ione raztopljenih soli. Naprave tip MINIRO, s predhodnim mehčanjem vode, se uporabljajo pri manjši porabi demineralizirane vode do 240  l/h. Naprave tip INIRO, z ustrezno pripravo vstopne vode, se uporabljajo za porabnike demineralizirane vode do 10 m3/h. Naprave so paketne izvedbe z avtomatskim delovanjem. Kvaliteto demineralizirane vode se naknadno lahko še izboljša z dodatnimi napravami z ionskimi izmenjevalci ali elektrodeionizacijo (EDI).

MINIRO INIRO

STANDARDNI DELI NAPRAV:
- visokotlačna črpalka
- merilci pretokov
- manometri
- membranski modul(i) v tlačnem ohišju
- krmiljeni zaporni ventil
- tlačno stikalo
- mehanski filter vstopne vode (5 μm)
- merilec elektroprevodnosti dobitka
- krmilna elektoroomarica

DODATNA OPREMA:
- avtomatska ionska mehčalna naprava (pred reverzno osmozo)
- dekloriranje vode (pred reverzno osmozo)
- rezervoar demineralizirane vode (za reverzno osmozo)
- črpalka za dvig tlaka (za rezervoarjem demineralizirane vode)
- mešani ionski izmenjevalec tip MINDEM (dodatna demineralizacija – poliranje)
- naprava za elektrodeionizacijo tip EDION

MINIRO / INIRO PROSPEKT V PDF OBLIKI:

MINIRO IN INIRO
Produced by Spletne rešitve Sloway