Choose language:
|
|
|
|
UFLEKS-DIP KOMPAKTNE NAPRAVE ZA ULTRAFILTRACIJO VODE PO SISTEMU DOWTM INTEGRAPACKTM

Ultrafiltracija (UF)
je membranski postopek, pri katerem se iz vode fizikalno izločijo delci. Velikost izločenih delcev je določena z velikostjo por membrane in znaša v primeru ultrafiltracije 0,01-0,1 μm. Z UF se odstranjujejo suspendirani in koloidni delci, ki povzročajo motnost vode, oksidirana Fe, Mn, patogeni mikroorganizmi (paraziti, bakterije in virusi) ter visokomolekularne frakcije organskih snovi.
Ultrafiltracijske membrane v celoti prepuščajo raztopljene soli ter nizkomolekularne organske snovi, ki v vodi povzročajo barvo, vonj in okus, kakor tudi neoksidirani Fe in Mn.

ultrafiltracija slika

Standardna spremljajoča oprema:

- oprema na dovodu vode (zaščitni filter, regulator tlaka, cevni ločevalnik, zaščitno tlačno stikalo)
- priključki za dovod surove vode, odvod dobitka, nizkotlačnega zraka za povratno pranje oziroma čiščenje membran, odvodom odpadne vode
- pnevmatsko krmiljeni zaporni organi PN10
- povezovalna armatura iz PVC PN10 na nosilni konstrukciji iz nerjavnega jekla
- priključki za občasno izvedbo testa integritete
- merilni senzorji (pretok,tlak,nivo) potrebnimi za funkcionalno in varno obratovanje naprave
- črpalka za povratno pranje s frekvenčnim vodenjem (ena ali dve)
- oprema za izvajanje CEB in CIP postopka
- pnevmatski blok za krmiljenje armatur
- mikoroprocesorsko krmiljenje z možnostjo povezave s CNS
- interno elektro in pnevmatsko instalacijo

Dodatna oprema:

- rezervoar dobitka z opremo
- sistem za obdelavo odpadnih vod
- sistem za avtomatsko izvajanje testa integritete

ULTRAFILTRACIJA - PROSPEKT V PDF OBLIKI:

UFLEKS-DIP ULTRAFILTRACIJA
Produced by Spletne rešitve Sloway