Choose language:
|
|
|
|
APLIKACIJE : DEZINFEKCIJA IN OKSIDACIJA V TEHNOLOGIJI VODE

DEZINFEKCIJA IN OKSIDACIJA V TEHNOLOGIJI VODE

V  tehnologiji vode se za dezinfekcijo običajno uporabljajo naslednje metode:
- kloriranje s plinskim klorom ali natrijevim hipokloritom
- dezinfekcija s klordioksidom
- UV dezinfekcija in
- ozoniranje (ozoniranje je predvsem oksidacijski postopek)
Izbira metode dezinfekcije je odvisna od vrste in sestave vode, vrste mikrobiološkega onesnaženja, kapacitete naprave, specifičnih pogojev pri katerih naprava za pripravo vode obratuje itd.

PREDSTAVITEV

DEZINFEKCIJA IN OKSIDACIJA

Med naštetimi metodami je postopek UV dezinfekcije specifičen; poteka brez dodajanja kakršnihkoli sredstev v vodo. UV svetloba namreč na mikrooorganizme deluje tako, da energija njenih fotonov poškoduje dedni zapis celic (DNK) in se zato le-ti ne morejo več uspešno razmnoževati in povzročati bolezni. Metoda je primerna za dezinfekcijo pitne ter tehnološke vode (1) in odpadne vode (2).

Kloriranje s plinskim klorom ali natrijevim hipokloritom je primerno za dezinfekcijo vode z nizko vsebnostjo organskih snovi. Zanimiva alternativa plinskemu kloru so naprave za elektrolitsko proizvodnjo NaOCl na mestu uporabe (4).

Kloriranje se pri višjih višjih vsebnostih organskih snovi nadomešča s klordioksidom, ki se proizvaja z mešanjem 7,5% NaClO2 in 9% HCl. Klordioksid tudi bolje prodira skozi biofilme na stenah cevovodov in rezervoarjev (5).

Ozoniranje je predvsem oksidacijski postopek. Prvenstveno se uporablja pri predobdelavi vode.  Izboljšuje tudi koagulacijske lastnosti suspendiranih delcev v vodi. Je odlična metoda za oksidacijo Fe, Mn, H2S, organskih snovi itd. Proizvaja se v posebnih generatorjih, kjer se v prisotnosti močnega električnega polja cepijo molekule kisika (O2) na posamezne atome (O), ki se nato združujejo v molekule ozona (O3). Ozon zaradi njegovega visokega oksidacijskega potenciala ne nazadnje izkoriščamo tudi kot zelo učinkovito dezinfekcijsko sredstvo (3).

DEZINFEKCIJA IN OKSIDACIJA V TEHNOLOGIJI VODE - PROSPEKT V PDF OBLIKI:

DEZINFEKCIJA IN OKSIDACIJA
Produced by Spletne rešitve Sloway