Choose language:
|
|
|
|
APLIKACIJE : PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE

PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE

FIZIKALNO-KEMIJSKI IN MIKROBIOLOŠKI POGOJI PRIPRAVE VODE
 
Sistemi za pripravo in oskrbo porabnikov s toplo sanitarno vodo morajo biti zasnovani tako, da zagotavljajo:
- ustrezno  količino tople vode z ustrezno temperaturo v vsakem dnevnem obdobju
- mikrobiološko neoporečnost dobavljene vode
- takšne fizikalno-kemijske karakteristike vstopne vode, da ne prihaja do mehanskih in korozijskih pojavov, ki bi zmanjševali učinkovitost sistema priprave in oskrbe (znižanje  pretoka vode in prenosa toplote zaradi izločannja oblog vodnega kamna, usedlin), skrajšanja življenske dobe naprav in delov naprav v sistemu (korozija, mehanska obraba) in posredno (zaradi oblog ter usedlin) do vprašljive mikrobiološke kvalitete vode.

Splošni koncept priprave tople sanitarne vode:
PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE

V kolikor je sistem priprave neustrezen ali ne deluje optimalno so potrebni občasni kurativni posegi:
- mehansko čiščenje naprav in delov sistema (izpiranje, ščetkanje)
- kemijsko odstranjevanje oblog vodnega kamna (izpiranje s kislinskimi vodnimi raztopinami)
- postopek šok dezinfekcije sistema (doziranje dezinfekcijskih sredstev v sistem in nato izpiranje iztočnih armatur ter recirkulacija sistemske vode za predpisan čas).

Fizikalno-kemijski in mikrobiološki ukrepi za pripravo vode (slika spodaj):
- med fizikalne ukrepe štejemo filtracijo vstopne vode (mehanski  in svečasti filtri, ultrafiltracija (1)). S tem se zniža vsebnost delcev v vstopni vodi in tako zmanjša  verjetnost mehanske obrabe naprav in delov naprav v sistemu, možnost  izločanja usedlin in posredno zniža tudi verjetnost mikrobiološke oporečnosti vode v sistemu. Ultrafiltracija deluje hkrati kot mehanski in mikrobiološki filter.
- kemijski ukrepi so: doziranje kondenziranih polifosfatov in silikatov (stabilizacija trdote vode in zaviranje korozijskih procesov (2) in (3)), delno ionsko mehčanje vode (z znižanjem trdote vode se zniža tudi verjetnost nastanka oblog vodnega kamna (4)).
- mikrobiološki ukrepi: UV dezinfekcija (5), dezinfekcija s klordioksidom (6). (Sem spada tudi občasno pregrevanje vode v sistemu na temperaturo min. 70 oC, ki pa ni predmet te predstavitve).

PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE

PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE - PROSPEKT V PDF OBLIKI:

PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE
Produced by Spletne rešitve Sloway