Choose language:
|
|
|
|
APLIKACIJE : NAPRAVE ZA PRIPRAVO IN DOZIRANJE RAZTOPINE KLORDIOKSIDA (sistem Biostream® ZERO)
NAPRAVE ZA PRIPRAVO IN DOZIRANJE RAZTOPINE KLORDIOKSIDA (sistem Biostream® ZERO)

Peroksodisulfatna metoda priprave raztopine ClO2 temelji na reakciji med dvema komponentama, tekoči (natrijev klorit) in trdni (natrijev peroksodisulfat). Trdna komponenta se doda tekoči 24 ur pred uporabo.
Trajnost tako dobljene raztopine je do 3 mesece.

Metoda je primerna predvsem za dezinfekcijo vode:
• v manjših vodovodnih sistemih
• v sistemih priprave tople sanitarne vode
• v enotah za hlajenje in klimatizacijo (HVAC)
in v boju proti bakterijam LEGIONELLA.

Zagotavlja ves efekt in vse prednosti, ki jih ima klordioksid kot dezinfektant, ob sočasno zanemarljivem nivoju tveganja glede varovanja zdravja in varstva pri delu. Doziranje se izvaja glede na prostornino rezervoarja ali proporcionalno pretoku vode. Za doziranje se uporabljajo dozirne naprave tip DOS D oziroma PRODOS D (pretoku proporcionalno doziranje) -> prospekt MAK CMC.

Prednosti peroksodisulfatne metode so:
• enostavna priprava raztopine
• enostavno rokovanje in vzdrževanje
• niso potrebni posebni varnostni ukrepi
• nizki investicijski stroški

Poraba sredstva Biostream® ZERO  je odvisna od željene doze ClO2 v g ClO2/m3 vode:
0,2 g ClO2/m3 -> 1 l/15 m3 vode
0,1 g ClO2/m3 -> 1 l/ 30 m3 vode

Sredstvo Biostream® ZERO je dobavljivo v naslednji embalaži:  1l, 5l, 25l

Strošek dezinfekcije (EUR/m3): 0,35 EUR/m3 +/- 20% (glede na porabo vode)
(Izhodišče-doza 0,1 g ClO2/m3 vode ob upoštevanju vstopne kvalitete)

ANALITIKA
• CHECKIT COMPARATOR ClO2 - merilno območje: od 0,01 do 0,2 mg/l
• FOTOMETER MINIDIRECT ClO2 - merilno območje: od 0,01 do 3,8 mg/l

BIOSTREAM ZERO PROSPEKT V PDF OBLIKI:

Biostream ZERO
Produced by Spletne rešitve Sloway