Choose language:
|
|
|
|
PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODEKondicioniranje (obdelava) tople sanitarne vode pomeni doziranje sredstev (kondenziranipolifosfati, silikati oz. kombinacije obeh). Za zaviranje nastajanja oblog vodnega kamna in korozije se uporablja sredstvo IRGATREAT® MF 730. Doziranje sredstva poteka proporcionalno dotoku sveže vode iz omrežja (dozirne naprave tip PRODOS), pred vstopom v zalogovnik tople vode (bojler) ali toplotni izmenjevalec.
DEZINFEKCIJA IN OKSIDACIJA V TEHNOLOGIJI VODEV  tehnologiji vode se za dezinfekcijo običajno uporabljajo naslednje metode:
- kloriranje s plinskim klorom ali natrijevim hipokloritom
- dezinfekcija s klordioksidom
- UV dezinfekcija in
- ozoniranje (ozoniranje je predvsem oksidacijski postopek)
Izbira metode dezinfekcije je odvisna od vrste in sestave vode, vrste mikrobiološkega onesnaženja, kapacitete naprave, specifičnih pogojev pri katerih naprava za pripravo vode obratuje itd.
PRIPRAVA TEHNOLOŠKE VODE V ENERGETIKI- PARNE KOTLOVNICE
- RECIRKULACIJSKI HLADILNI SISTEMI
- PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
- SISTEMI OGREVANJA
                                  - KLIMATIZACIJA (PRŠNE KOMORE)
FILTRACIJA VODE Z ZRNATIMI MEDIJIPredstavitev aplikacije vključuje izvedene naprave za filtracijo, deferizacijo, demanganizacijo in dezodorizacijo (sulfid) pitne vode manjših naselij do manjših mest. Delovanje temelji na pretoku vode skozi različne zrnate medije.
PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODESistemi za pripravo in oskrbo porabnikov s toplo sanitarno vodo morajo biti zasnovani tako, da zagotavljajo:
- ustrezno  količino tople vode z ustrezno temperaturo v vsakem dnevnem obdobju
- mikrobiološko neoporečnost dobavljene vode
- takšne fizikalno-kemijske karakteristike vstopne vode, da ne prihaja do mehanskih in korozijskih pojavov, ki bi zmanjševali učinkovitost sistema priprave in oskrbe (znižanje  pretoka vode in prenosa toplote zaradi izločannja oblog vodnega kamna, usedlin), skrajšanja življenske dobe naprav in delov naprav v sistemu (korozija, mehanska obraba) in posredno (zaradi oblog ter usedlin) do vprašljive mikrobiološke kvalitete vode.
1 | 2 | 3
Produced by Spletne rešitve Sloway