Choose language:
|
|
|
|
PITNA VODA

PITNA VODAPITNA VODA


Viri pitne vode so lahko površinski (reke, jezera, površinska zajetja) ali podzemni (iz vrtin, vodnjakov, izvirov). Posebna kategorija so kraški viri. Ti so po svojih značlnostih kombinacija površinskih in podzemnih virov. Glede na lastnosti vodnih virov, surova pitna voda vsebuje različne vrste in količine mineralnih in organskih spojin ter mikroorganizmov.

 

Priprava pitne vode se prilagaja sestavinam, katerih koncentracije odstopajo od zdravstveno in organoleptično (vonj, barva, okus) sprejemljivih za uporabo, kar predpisujejo zakonsko določene norme.

 

Minimalna priprava pitne vode zahteva dezinfekcijo (UV, kloriranje, klordioksid, ozon) in po potrebi predhodno še odstranjevanje suspendiranih snovi s filtracijo preko zrnatih medijev (kremenčev pesek).

 

Kadar pa je potrebna bolj kompleksna priprava, so vključeni še postopki kot: kosmičenje (koagulacija, flokulacija) in usedanje delcev, oksidacija organskih spojin (ozoniranje), deferizacija (odstranjevanje železa), demanganizacija (odstranjevanje mangana), adsorpcija (aktivno oglje), dezodorizacija (odstranjevanje snovi, ki povzročajo vonj), izločanje nitratov in membranski postopki (ultrafiltracija, reverzna osmoza).


PROIZVODI

POSTOPKI

REŠITVE

Produced by Spletne rešitve Sloway