Choose language:
|
|
|
|
SANITARNA VODA

SANITARNA VODASANITARNA VODA


Vir za pripravo (tople) sanitarne vode je običajno voda iz vodovodnega omrežja pitne vode, ki mora biti na priključku na notranjo (hišno) inštalacijo fizikalno-kemijsko in mikrobiološko neoporečna. Njena dodatna priprava naj zato načeloma ne bi bila potrebna. Vendar se običajno izkaže, da je zaradi lastnosti  notranje inštalacije, še posebej v objektih z večjim številom porabnikov in odvzemnih mest, dodatna priprava v sistemih za pripravo in distribucijo (tople) sanitarne vode potrebna. Ta priprava zagotavlja fizikalno-kemijske lastnosti vode, da ne prihaja do mehanskih in korozijskih pojavov, ki zmanjšujejo učinkovitost sistema (znižanje pretoka vode in prenosa toplote zaradi izločanja oblog vodnega kamna ter usedlin), skrajšanja življenske dobe naprav zaradi korozije ter poslabšanja mikrobiološke kvalitete vode (Legionella).   

Običajni postopki priprave tople sanitarne vode vključujejo: filtriranje s svečnimi filtri, doziranje inhibitorjev izločanja vodnega kamna in korozije, delno (ionsko) mehčanje, dezinfekcijo (UV, klordioksid), v posebnih primerih pa še ultrafiltracijo in ozoniranje.

 

POVEZAVE:

PROIZVODI

POSTOPKI

REŠITVE

Produced by Spletne rešitve Sloway