Choose language:
|
|
|
|
VODA V ENERGETIKI

VODA V ENERGETIKIVODA V ENERGETIKI


Voda v energetiki se pojavlja kot hladilni medij ali ogrevalni medij, kot sredstvo za proizvodnjo in prenos enegije (para) ter v procesih vlaženja (klimatizacija).

 

V energetskih objektih se proizvaja tudi para za tehnološke potrebe.

 

Viri  so lahko voda iz javnega omrežja ali lastni površinski (reke, jezera, površinska zajetja) in podzemni viri (iz vrtin, vodnjakov, izvirov).

 

Priprava napajalne vode energetskih naprav se prilagaja sestavinam, katerih koncentracije odstopajo od splošnih normativov kvalitete posameznih tehnoloških procesov in zahtevanih specifikacij dobaviteljev naprav. V odvisnosti od sestave vstopne vode tako pridejo v poštev skoraj vsi osnovni postopki priprave vode (kosmičenje, usedanje, oksidacija, filtracija, adsorpcija, ionska izmenjava - mehčanje in demineralizacija, membranski postopki, dezinfekcija itd).

 

V energetilki je pomembna tudi priprava vstopne in sistemske vode s specifičnimi kemikalijami (IWM - IRGATREAT)  za preprečevanje izločanje različnih usedlin ali trdnih oblog (npr. vodni kamen) ter korozije na površinah energetskih naprav. V sistemih za hlajenje in klimatizacijo je pomembno vzdrževati tudi ustrezno bakteriološko sliko vodnega sistema. To se, med ostalim, dosega tudi z dodajanjem biocidnih preparatov.


POVEZAVE:


PROIZVODI

POSTOPKI

REŠITVE

Produced by Spletne rešitve Sloway