Choose language:
|
|
|
|
TEHNOLOŠKA VODA

TEHNOLOŠKA VODATEHNOLOŠKA VODA


Tehnološka voda je lahko ena od sestavin v proizvodih, se uporablja za izpiranje in pranje površin proizvodov, reaktorjev, kontaktnih površin ter tal v proizvodnih procesih ali pa se uporablja za proizvodnjo pare, vroče vode in hladilne vode v energetiki.


Tehnološki procesi z veliko porabo vode so: gradbena, tekstilna, papirna, farmacevtska, prehrambna, kovinsko predelovalna, industrija premazov ter aditivov ter ostale.

 

Viri tehnološke vode so lahko voda iz javnega omrežja ter lastni površinski (reke, jezera, površinska zajetja) ali podzemni viri (iz vrtin, vodnjakov, izvirov).

 

Priprava tehnološke vode se prilagaja sestavinam, katerih koncentracije odstopajo od proizvodnih specifikacij ali zahtev tehnološkega procesa. V odvisnosti od sestave vstopne vode tako pridejo v poštev skoraj vsi osnovni postopki priprave vode: kosmičenje, usedanje, oksidacija, filtracija, adsorpcija, ionska izmenjava - mehčanje in demineralizacija, membranski postopki,dezinfekcija itd.

 

POVEZAVE:

PROIZVODI

POSTOPKI

REŠITVE

Produced by Spletne rešitve Sloway