Choose language:
|
|
|
|
ODPADNA VODA

ODPADNE VODE

ODPADNA VODA

 

Odpadna voda je komunalna (gospodinjstva, poslovni objekti, restavracije, hoteli, domovi …) ali tehnološka (industrijski in proizvodni obrati, bazeni …). Je organskega, anorganskega ali mešanega izvora. Komunalne vode so pretežno organsko, tehnološke pa organsko, anorgansko ali pa mešano onesnažene.

 

Odpadna voda se izpušča v kanalizacijsko omrežje, če ustreza Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/2012), sicer jo potrebno predhodno čistiti.


Postopki čiščenja odpadne vode, ki so fizikalno-kemijski in biološki, se prilagajajo sestavi odpadne vode. Fizikalno-kemijski postopki so običajno postopki predčiščenja odplak pred izpustom v kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijske vode se, preden se izpustijo v vodotoke, očistijo na biološki čistilni napravi.

 

Nekateri fizikalno-kemijski postopki: koagulacija, flokulacija, usedanje, flotacija lahkih tekočin (olja, maščobe), korekcija pH, oksidacija, redukcija, adsorpcija.

 

Po predhodni fizikalno-kemijski in/ali mikrobiološki obdelavi, se dezinfekcija odpadne vode izvaja z UV svetlobo.


POVEZAVE:

PROIZVODI

POSTOPKI

REŠITVE

Produced by Spletne rešitve Sloway