Choose language:
|
|
|
|
REŠITVE : FILTRACIJA, ADSORPCIJA, ULTRAFILTRACIJA
FILTRACIJA, ADSORPCIJA, ULTRAFILTRACIJA

Filtracija je enako kakor sedimentacija ločevanje trdnih delcev od tekoče- vodne faze, vendar le kadar je vsebnost in praviloma tudi velikost delcev manjša. Lahko sledi sedimentaciji, lahko pa je po zaključeni koagualciji in flokulaciji samostojen postopek (direktna filtracija).

Glede na:
-željeno hidravlično kapaciteto naprave
-velikost, količino (kapacitativnost) in lastnosti delcev v vstopni vodi in
-zahtevano kvaliteto, stopnjo filtracije (ločljivost)
izbiramo med izvedbami:


+       zelo nizka
++     nizka
+++  znatna

Filtri INIF so filtri z zrnatimi mediji:


-INIF K: kremenčev pesek
-INIF H: kremenčev pesek kot filtrni sloj z vrhnjim slojem antracita. Antracit je, zaradi granulacijske sestave v primerjavi s kremenčevim peskom, sposoben akumulirati večje količine suspendiranih delcev. Poveča se čas med dvema povratnima pranjema in s tem izkoristek filtracije. Je tudi površinsko aktiven in pospešuje procese kosmičenja delcev.
-INIF D: ta izvedba je namenjena deferizaciji, demanganizaciji ter oksidaciji sulfidov. Filtrni medij je odvisen od sestave vode. Večinoma so to zrnati mediji, ki  katalitsko pospešujejo procese oksidacije. Ti procesi so običajno povezani tudi z dodajanjem različnih oksidacijskih sredstev v vodo pred vstopom v filter (zrak, kalijev permanganat, aktivni klor).
-INIF A: to so filtri z granuliranim aktivnim ogljem. Namenjeni so dezodorizaciji, dekloriranju in vezavi organskih spojin (adsorpcija).

ADSORPCIJA je proces vezave raztopljenih komponent iz vode na površini trdne faze s površinskimi ali kemijskimi silami. Pogoj za adsorpcijo je torej trdni (zrnati) filtrni material z ustrezno površinsko energijo.

Filtri SF in PATFIL so svečni filtri.
Namenjeni so za filtracijo delcev, dezodorizacijo, dekloriranje, vezavo organskih spojin. Posebne izvedbe pa tudi za doziranje polifosfatov (priprava tople sanitarne vode), dealkalizacijo, demineralizacijo, vezavo kovin, izločanje nitratov itd. Materiali iz katerih so izdelani svečni elementi so: pleteni ali sintrani polipropilen, granulirano ali sintrano aktivno oglje, kondenzirani polifosfati, smole ionskih izmenjevalcev itd.


UFLEKS so naprave za ultrafiltracijo.
Ultrafiltracija je v svojem bistvu membranski postopek, vendar še v področju filtracije, saj ne vpliva bistveno na vsebnost raztopljenih snovi v vodi.

Postopki, ki se običajno kombinirajo s filtracijo:
doziranje, statična mešala, ozoniranje,  dezinfekcija, deferizacija, demanganizacija, dezodorizacija, oksidacija sulfida, dekloriranje, adsorpcija, vezava organskih snovi, dearzenizacija


POVEZAVE:

PROIZVODI

REŠITVE

Produced by Spletne rešitve Sloway