Choose language:
|
|
|
|
REŠITVE : MEHČANJE, VEZAVA NITRATOV Z IONSKO IZMENJAVO
MEHČANJE, VEZAVA NITRATOV Z IONSKO IZMENJAVO

Mehka voda se široko uporablja:
- v obrti in industriji kot procesna ali tehnološka voda, oziroma priprava pred zahtevnejšimi postopki obdelave vode (reverzna osmoza)
- v energetiki kot tehnološka voda za ogrevne sisteme, proizvodnjo pare, hladilne sisteme ipd.
- za pripravo tople sanitarne vode v hišnih napeljavah: večstanovanjski objekti, turistični objekti (hoteli, kopališča), bolnišnice, domovi, gospodinjstva…

Mehčanje pomeni izločanje Ca in Mg ionov iz vode. Mehčanje vode z ionskimi izmenjevalci poteka tako, da se Ca in Mg ioni v vodi izmenjajo z Na ioni na smoli ionskega izmenjevalca. Izčrpana smola ionskega izmenjevalca se regenerira z raztopino NaCl (soli).

Smola ionskega izmenjevalca je umeščena v tlačni posodi mehčalne naprave. Mehčalno napravo sestavljajo še armature za dovod in odvod vode, oprema za izvajanje regeneracije in krmilnik. Naprave so v odvisnosti od načina delovanja polavtomatske, avtomatske ali patronske (izčrpana smola se zamenja s svežo). Avtomatske naprave lahko regeneracijo izvajajo časovno (na določen dan/uro), volumsko (na količino mehčane vode) ali glede na trdoto izstopne vode (na podlagi meritve analizatorja).
 
Postopki, ki se običajno kombinirajo z mehčanjem:
reverzna osmoza, priprava tople sanitarne vode

VEZAVA NITRATOV, SKAVENDŽERJI ORGANSKIH SNOVI

Vezava nitratov: za izločanje nitratov se uporabljajo ionospecifični anionski izmenjevalci v kloridni obliki, ki dajejo prednost vezavi nitratov pred ostalimi anioni iz vode. Tako se dosežejo zakonsko, za pitno vodo, predpisane koncentracije nitratov. Delovanje teh naprav (SADENIT) je zelo podobno napravam za ionsko mehčanje (regeneracija poteka z raztopino NaCl).
Skavendžerji organskih snovi: to je izločanje organskih snovi iz vode z močno bazičnimi anionskimi izmenjevalci v kloridni obliki. Regeneracija poteka z raztopino NaCl ali NaCl + NaOH.


POVEZAVE:

PROIZVODI

REŠITVE

Produced by Spletne rešitve Sloway