Choose language:
|
|
|
|
REŠITVE : DEMINERALIZACIJA, REVERZNA OSMOZA
DEMINERALIZACIJA, REVERZNA OSMOZA

Demineralizacija je postopek odstranjevanja raztopljenih soli iz vode. Izvajamo jo s postopki:

1. Primarne ionske izmenjave:
- dealkalizacija ali delna demineralizacija s šibko kislimi ionskimi izmenjevalci, lahko tudi v kombinaciji z odplinjevalcem CO2 (naprave MINDEK,SADEK,MIDEK, INDEK)
- popolna demineralizacija s kombinacijami kationskih in anionskih izmenjevalcev, lahko tudi z odplinjenjem CO2 (naprave MINDEM,MIDEM, INDEM).
Za regeneracijo se uporabljata kislini HCl in H2SO4 in lužina NaOH

2. Membranskimi postopki:
- NF, nanofiltracija je predvsem izločanje dvo- in večvalentnih ionov iz vode
- RO, reverzna osmoza  odstrani 96-99% raztopljenih snovi (naprave MINIRO in INIRO)
V obeh primerih predpripravljeno vodo pri povišanem tlaku potiskamo skozi polprepustno membrano, ki prepušča čisto vodo in zadržuje raztopljene soli. 

Postopki, ki se običajno kombinirajo:
doziranje, filtracija, mehčanje , odplinjenje


POVEZAVE:

PROIZVODI

REŠITVE

Produced by Spletne rešitve Sloway