Choose language:
|
|
|
|

IRGATREAT® PO 705D
Inhibitor oblog in korozije v sistemih tople sanitarne vode

IRGATREAT

DELOVANJE
IRGATREAT® PO 705D je polifosfatno sredstvo za preprečevanje nastajanja oblog in preprečevanja pojava korozije v sistemih tople sanitarne vode.
Delovanje in prednosti:
- polifosfati v sredstvu IRGATREAT® PO 705D preprečujejo odlaganje kalcijevih in magnezijevih soli s sekvestriranjem
- sredstvo IRGATREAT® PO 705D preprečuje katodno korozijo z vezavo polifosfata na aktivna mesta.

DODAJANJE
Doza sredstva se prilagodi v odvisnosti od sestave vstopne vode in lastnosti sistema tople sanitarne vode.

DOZIRANJE
Doziranje se izvaja s pomočjo dozirne črpalke, proporcionalno pretoku vode.

ANALITIKA
Določa se koncentracija fosfata kot PO43-.

ROKOVANJE IN SKLADIŠČENJE
Sredstvo IRGATREAT® PO 705D se skladišči v originalni embalaži v suhem in hladnem
prostoru, zaščitenem pred zmrzovanjem (10oC – 25oC). Pri rokovanju z izdelkom se uporablja osebna zaščitna oprema, zaščitne rokavice in zaščitna očala.

VAROVANJE ZDRAVJA IN VARNOST PRI DELU
Podrobne informacije v zvezi z rokovanjem s sredstvom ter ukrepi za varovanje zdravja in varnost pri delu se nahajajo v varnostnem listu za odgovarjajoče sredstvo in se obvezno upoštevajo.

IRGATREAT® PO 705D PROSPEKT V PDF OBLIKI:

IRGATREAT PO 705D
Produced by Spletne rešitve Sloway