Choose language:
|
|
|
|
PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODESistemi za pripravo in oskrbo porabnikov s toplo sanitarno vodo morajo biti zasnovani tako, da zagotavljajo:
- ustrezno  količino tople vode z ustrezno temperaturo v vsakem dnevnem obdobju
- mikrobiološko neoporečnost dobavljene vode
- takšne fizikalno-kemijske karakteristike vstopne vode, da ne prihaja do mehanskih in korozijskih pojavov, ki bi zmanjševali učinkovitost sistema priprave in oskrbe (znižanje  pretoka vode in prenosa toplote zaradi izločannja oblog vodnega kamna, usedlin), skrajšanja življenske dobe naprav in delov naprav v sistemu (korozija, mehanska obraba) in posredno (zaradi oblog ter usedlin) do vprašljive mikrobiološke kvalitete vode.

suez ogrevalniV krogotokih ogrevalnih sistemov se kot medij za prenos toplote uporablja voda z različnimi temperaturnimi režimi. Poznamo več vrst ogrevalnih sistemov, ki so odvisne predvsem od vrste ogrevalne naprave (vročevodni* ali toplovodni kotel**) in izvedbe sistema (daljinsko ali etažno ogrevanje, odprta ekspanzija ali zaprt sistem z diktirno črpalko, toplotni izmenjevalci,…) ...

spremljajoca thumb  SPREMLJAJOČA OPREMA PRI PRIPRAVI VODE V ENERGETIKI
priprava vode  PRIPRAVA VODE V GOSTINSKIH LOKALIH IN GOSPODINJSTVIH
KLIMATIZACIJAVlaženje zraka je eden od osnovnih operacij v sistemih HVAC.
Namen: uravnavanje relativne vlažnosti (30 - 50 %) in tudi hlajenje zraka (adiabatno vlaženje)
1 | 2 | 3
Produced by Spletne rešitve Sloway